Postat: 17 juni, 2011

Fast Real AB fick en rektangulär logga som symboliserar en fastighet.