Vad är Google Tag Manager?

 

Man kan säga att Google Tag Manager är mellanhanden mellan hemsidan och 3:e parts verktyg.

Med Google Tag Manager (förkortas GTM) sätter du upp regler för vad som ska mätas och när. Med GTM implementerar vi ett script på hemsidan och all spårning sker via taggar som byggs upp i GTM. Taggarna skickar information från hemsidan eller en app till tredje parter, som till exempel Google Analytics.

Med Google Tag Manager behöver du inte ändra i källkoden för att implementera mätningar utan använder istället GTMs gränssnitt för att styra vad som spåras, när och hur.

 

Google Tag Manager och Google Analytics 4

Exempel på vad du kan spåra med Google Tag Manager

  • Om du har din e-post synlig på diverse ställen på hemsidan (sidhuvud, sidfot och kontaktsida) så kan du se vilken som används mest.
  • Startade samtal.
  • Hur långt ner på sidorna besökarna scrollar, på så vis får du en indikation om hur mycket av ditt innehåll besökarna är intresserade av eller hur långt dom orkar scrolla.
  • Hur många köp som genomförs.
  • Hur många som lämnar kassan utan att genomföra ett köp.
  • Hur många som tar bort produkter från varukorgen.
  • Om du har videoklipp kan du följa hur många som tittar på dina filmer och hur länge.
  • Hur många som lämnar ditt formulär: ger dig en djupare förståelse till varför besökaren lämnar ditt formulär.
  • Om du har nedladdningsbart material kan du se vilket material som laddas ner.
  • och mycket mer!

 

Om du fixar själv

Det finns massor av information om hur Google Tag Manager fungerar för en som vill fördjupa sig i alla tekniska detaljer samt om du vill gå vidare och installera. Några förslag:
Via Googles egna utbildning
Analytics Mania, innehåller både skrivna artiklar och massor av utbildningsmaterial på Youtube
– Anil Batra på Optizent

Om du önskar min hjälp med att implementera spårning med hjälp av Google Tag Manager

Att installera Google Analytics och Google Tag Manager är inte så komplicerat. Du får en bit kod att klistra in på din hemsida och sedan kommer mätningen igång. Att förstå GA4 och sätta upp rätt konverteringsspårning är det knepiga. Det är för den ovane kanske inte helt lätt att göra migreringen då den är ganska tekniskt avancerad och tar tid. För att göra det enkelt för dig har jag satt upp färdiga paket för att gå över till Googel Analytics 4 och GoogleGoogle Tag Manager!