grafisk design

Vi jobbar med grafisk design för webbplatser och trycksaker,dock har vi valt att webdesign får en egen avdelning på vår hemsida.

Inom grafisk design ger vi en produkt en form genom att välja bokstäver,symboler, bilder och färger som ska avspegla innehållet.

Vi tar hänsyn till ditt företags grafiska profil, finns inte en sådan så hjälper vi gärna till med att skapa den grafiska profilen för just ditt företag.

Vi jobbar med allt från den traditionella trycksaksproduktionen till förpackningar och etiketter till livsmedelsprodukter. Vi kan ta hand om hela processen från layout till textbearbetning samt val av rätt papper och tryckeri. Tack vare vårt samarbete med både traditionella och digitala tryckerier kan vi anpassa produktionen efter din budget och kvalitetskrav.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAG