Postat: 19 juli, 2016

Tandläkartidningen KLINIKLIV hade ett specialtema om BEMÖTANDE. Jag fick i uppdrag att fotografera receptionen på Smile i Jönköping, klinikens hjärta.

 

Klinikliv är en tidning som vänder sig till hela tandvårdsteamet och går ut gratis till landets alla yrkesverksamma tandläkare, till tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker med en total upplaga på 16 000 exemplar.