Postat: 17 april, 2013

Annonsblad med diverse produkter från Skillingarydssalvan. Reklamfirman tog även produktbilden.